Eylina Maldonado


Height: 4’ 3"
Eyes: Hazel
Shoe: 3
Size: 9

https://heymantalent.com/t/eylina.m